Het kan: meer eenheid,

draagvlak, enthousiasme

Ontevredenheid over grote instellingen is helemaal niet nodig!

In een tijd van boze burgers, politieke polarisatie en steeds verder gaande individualisering zou je bijna gaan denken dat een gebrek aan vertrouwen in de overheid, andere instellingen en grote bedrijven nou eenmaal bij deze tijd hoort. Dat is echter een misverstand. Burgerschap, eenheid, tevredenheid, waardering en enthousiasme zijn wel degelijk mogelijk. Mits we integer, open en professioneel communiceren.

“Heren, laat ik het kort houden. Ik heb altijd veel met gemeenten te maken gehad, maar dit is de eerste keer dat ik me serieus genomen voel. Goede avond.” Deelnemer aan door Geene & Teeuw georganiseerde interactieve kerntakendiscussie.